DARMOWA WYSYŁKA- BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ - GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY Potrzebujesz pomocy?

Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych - Uwarunkowania, podmioty, modele decyzyjne

od K sik, Grzegorz
Stan: Nowy
229,17 zł
Zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
K sik, Grzegorz Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych - Uwarunkowania, podmioty, modele decyzyjne
K sik, Grzegorz - Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych - Uwarunkowania, podmioty, modele decyzyjne

Podoba Ci się ten produkt? Przekaż dalej!

229,17 zł zawiera VAT
Dostępnych sztuk: 1 Dostępnych tylko 1 sztuk
Dostawa: między 2021-05-18 a 2021-05-20
Sprzedaż i wysyłka: Dodax EU

Opis

Miejska przestrze historyczna, w momencie zainicjowania procesu jej odnowy lub odbudowy staje si , bardzo cz sto, polem konfliktu spo eczno-politycznego. Aktorzy tej swoistej "gry" o przestrze s prawie zawsze tacy sami: architekci i urbani ci, konserwatorzy zabytków, inwestorzy, spo eczno lokalna. W centrum tych zawirowa znajduj si przedstawiciele w adzy publicznej, którzy dzi ki ukszta towanym w wolnej Polsce instrumentom prawnym, posiadaj faktyczn mo liwo decydowania w tej materii. Tymczasem polscy politycy rzadko korzystaj z mo liwo ci wiadomego kszta towania przestrzeni w ogóle, nie wspominaj c o przestrzeniach historycznych. Niniejsza publikacja ma za zadanie dostarczy lokalnym politykom wiedz oraz narz dzia prawne, usprawniaj ce proces decyzyjny w dziedzinie kszta towania zabytkowych przestrzeni miejskich, z uwzgl dnieniem potrzeb miejscowej wspólnoty (cz stokro sprzecznych z oczekiwaniami specjalistów). Ksi ka adresowana jest tak e do liderów lokalnych organizacji pozarz dowych, zajmuj cych si polityk przestrzenn - pozwoli im ona lepiej zrozumie zachowanie architektów oraz inwestorów a tym samym precyzyjniej wyra a oczekiwania spo eczne.

Współtwórcy

Autor:
K sik, Grzegorz

Dalsza informacja

Język:
Polnisch
Liczba stron:
308
Nośnik:
Taschenbuch
Publisher:
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy

Dane podstawowe

Rodzaj produktu:
Paperback book
Wymiary opakowania:
0.22 x 0.15 x 0.018 m; 0.508 kg
GTIN:
09783639890303
DUIN:
84H107K8O09
229,17 zł
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, aby strona była jeszcze bardziej funkcjonalna i przyjazna użytkownikowi. Prosimy kliknąć „Akceptuj cookies”! Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.